سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

Enter Title  

تعداد رکورد ، 63
نام و نام خانوادگی احمد حسني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 35
تلفن تماس 02823333877 کد پستی 3413888949
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان خ فردوسي روبروي بيمارستان دهخدا
نام و نام خانوادگی احمد عباسي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 111
تلفن تماس 02822232752 کد پستی 3413673799
آدرس دفترخانه فلسطین شرقی پلاک 67
نام و نام خانوادگی احمد کريمي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 14
تلفن تماس 02822222688 کد پستی 3413683413
آدرس دفترخانه قزوين خ خيام جنوبي روبروي مسجد مهديه
نام و نام خانوادگی اسحاق يوسفي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 45
تلفن تماس 02823322799 کد پستی 3413883137
آدرس دفترخانه قزوين خ نادري شمالي فلکه ميرعمادساختمان ميرعماد
نام و نام خانوادگی اسلام شهسواري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 37
تلفن تماس 02823358799 کد پستی 3413788896
آدرس دفترخانه قزوين 4راه خيام ط فوقاني داروخانه خيام
نام و نام خانوادگی بتول کشاورز اصل    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 119
تلفن تماس 02822236898 کد پستی 3414817467
آدرس دفترخانه قزوين خ دروازه رشت ابتداي باهنر ک مهتاب
نام و نام خانوادگی بهنام سررشته داري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 34
تلفن تماس 02823348760 کد پستی 3419653455
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان چهارراه نظام وفا نبش سعدي
نام و نام خانوادگی جعفر حدادی    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 82
تلفن تماس 02822571102 کد پستی 3463698574
آدرس دفترخانه خ راه آهن پایین تر از پل راه آهن بالای داروخانه فاعزی
نام و نام خانوادگی حسين فارسي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 2
تلفن تماس 02823682070 کد پستی 3414645451
آدرس دفترخانه قزوين خ شهيد بابائي بين کوچه 25و 27
نام و نام خانوادگی حميد رضا ناصري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 121
تلفن تماس 02823342053 کد پستی 3415647381
آدرس دفترخانه قزوين فلسطين غربي جنب پيتزا علاالدين
نام و نام خانوادگی خديجه تقي پور    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 88
تلفن تماس 02822567887 کد پستی 3416634683
آدرس دفترخانه قزوين خ آيت اله خامنه اي گلستان21 پ741
نام و نام خانوادگی خليل مولائي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 36
تلفن تماس 02823349787 کد پستی 3471654653
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان خ سعدي روبروي منبع آب
نام و نام خانوادگی رضا افلاطوني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 72
تلفن تماس 02823687018 کد پستی 3414885112
آدرس دفترخانه قزوين خ نوروزيان بالاترازچهارراه فشارقوي
نام و نام خانوادگی رضا شهسواري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 29
تلفن تماس 02822222924 کد پستی 3413664153
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان سبزه ميدان خ آزادي جنب داروخانه شهيدي
نام و نام خانوادگی سعيد عاملي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 6
تلفن تماس 02823349928 کد پستی 3413759387
آدرس دفترخانه قزوين خ نادري شمالي جنب داروخانه راضي
نام و نام خانوادگی سعيد نوري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 71
تلفن تماس 02822566020 کد پستی 3418756199
آدرس دفترخانه قزوين خ راه آهن
نام و نام خانوادگی سهيل خضر حيدري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 46
تلفن تماس 02823337021 کد پستی 3413866111
آدرس دفترخانه قزوين خ خيام تقاطع فلسطين روبروي بانک ملي
نام و نام خانوادگی سيد حامد هاشمي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 77
تلفن تماس 02822244281 کد پستی 3418615353
آدرس دفترخانه قزوين خ طالقاني نبش ک ملک آبادساختمان ميلاد
نام و نام خانوادگی سيد حسين موسوي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 87
تلفن تماس 02822567722 کد پستی 3416814451
آدرس دفترخانه قزوين فلکه تهران قديم روبروي ک پيرحصار پ681
نام و نام خانوادگی سيد حميد رضا منتظري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 58
تلفن تماس 02825421900 کد پستی 3418155664
آدرس دفترخانه قزوين اقباليه خ اقباليه خ امام جنب مسجدامام حسين داخل کوچه
نام و نام خانوادگی سيد عباس سيدتقيان    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 23
تلفن تماس 02822225444 کد پستی 3415619686
آدرس دفترخانه قزوين خ خبام جنوبي بن بست کليسا
نام و نام خانوادگی سيد علي فلاح اميني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 43
تلفن تماس 02825428278 کد پستی 3418163767
آدرس دفترخانه قزوين اقباليه خ اقباليه خ امام ايستگاه سنگبري
نام و نام خانوادگی سيد فخرالدين حجازيفر    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 8
تلفن تماس 02823343010 کد پستی 3413864811
آدرس دفترخانه قزوين خ مدرس بين ک53و73 روبروي موسسه قوامين
نام و نام خانوادگی سيده فاطمه حسيني غنچه    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 115
تلفن تماس 02823330588 کد پستی 3471863511
آدرس دفترخانه قزوين نواب شمالي روبروي تربيت معلم ابتداي خ کارگر
نام و نام خانوادگی سیدمحمدرضا خضری    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 7
تلفن تماس 0281-2226070 کد پستی
آدرس دفترخانه قزوین - روبروی شرکت برق نبش کوچه سیاهپوش
نام و نام خانوادگی شاهين مجابي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 64
تلفن تماس 02823354129 کد پستی 3413955817
آدرس دفترخانه قزوين خ دانشگاه ساختمان بانک مسکن
نام و نام خانوادگی صفورا حبيبي کليشمي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 126
تلفن تماس 02823783537 کد پستی 3411749833
آدرس دفترخانه قزوين خ مينودرفلکه دهخدانبش بازارچه مرواريد
نام و نام خانوادگی عبدالرشيد ناصحي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 107
تلفن تماس 02822245450 کد پستی 3418794944
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان ابتداي شهيدانصاري رويروي امامزاده اسماعيل
نام و نام خانوادگی عبدالمجيد وحيدي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 20
تلفن تماس 02823349506 کد پستی 3415665761
آدرس دفترخانه قزوين چهارراه پادگان ک لاله
نام و نام خانوادگی عذرا درخشان    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 78
تلفن تماس 02823783219 کد پستی 3471749669
آدرس دفترخانه قزوين مينودربالاترازفلکه دهخداروبروي اداره پست
نام و نام خانوادگی عزت اله جليلوند    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 41
تلفن تماس 02822828040 کد پستی 3441934588
آدرس دفترخانه آبيک خ طالقاني پاساژ طالقاني
نام و نام خانوادگی عظما عسگري درياجاني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 118
تلفن تماس 02822238082 کد پستی 3413617932
آدرس دفترخانه قزوين خ سعدي نرسيده به4راه نظام وفا روبروي بانک صادرات
نام و نام خانوادگی علي پويان    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 19
تلفن تماس 02823344746 کد پستی 3414685341
آدرس دفترخانه قزوين خ دانشگاه نبش ک 5
نام و نام خانوادگی علي سلطاني فر    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 47
تلفن تماس 02823320331 کد پستی 3415715944
آدرس دفترخانه قزوين خ دانشگاه مقابل بانک ملي
نام و نام خانوادگی علي وهابي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 80
تلفن تماس 02822246667 کد پستی 3418795945
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان مولوي چهارراه مولوي
نام و نام خانوادگی عليرضا طاهري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 49
تلفن تماس 02823354949 کد پستی 3413678884
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان خ سعدي روبروي مدرسه فردوسي
نام و نام خانوادگی فتاح سليمي خورشيدي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 40
تلفن تماس 02823666606 کد پستی 3414858818
آدرس دفترخانه قزوين خ غياث آباد نبش 4راه سونا
نام و نام خانوادگی فرشيد کاکاوند    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 69
تلفن تماس 02822247700 کد پستی 3413664488
آدرس دفترخانه قزوين خ نادري بالاي بانک اقتصاد نوين
نام و نام خانوادگی فرهاد تقويان    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 50
تلفن تماس 02823369673 کد پستی 3415668191
آدرس دفترخانه قزوين خ فلسطين شرقي نبش توحيد
نام و نام خانوادگی مجید زندی    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 129
تلفن تماس 3676090 کد پستی 3414844513
آدرس دفترخانه غیاث آباد- روبروی شهرک مخابرات
نام و نام خانوادگی محسن ربيعي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 4
تلفن تماس 02823343243 کد پستی 3413869111
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان فلسطين روبروي فرمانداري سابق
نام و نام خانوادگی محسن مظفري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 18
تلفن تماس 02822553563 کد پستی 3418763948
آدرس دفترخانه قزوين خ شهيدانصاري جنب حسينه کربلائيها
نام و نام خانوادگی محمد افراخته    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 17
تلفن تماس 02823348861 کد پستی 3413715151
آدرس دفترخانه قزوين خ بوعلي بعد از 4راه نادري نرسيده به نظام وفا
نام و نام خانوادگی محمد جعفرکرماني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 1
تلفن تماس 02823366440 کد پستی 3413778969
آدرس دفترخانه قزوين م عدل روبروي بانک سپه
نام و نام خانوادگی محمد حسين عقاب    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 57
تلفن تماس 02823673604 کد پستی 3414839968
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان غياث آباد مقابل سنگ فروشي اصفهان
نام و نام خانوادگی محمد رضا ايزدي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 68
تلفن تماس 02822567777 کد پستی 3418754795
آدرس دفترخانه قزوين خ شهدا جنب بانک ملي
نام و نام خانوادگی محمد صادق شهسواري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 11
تلفن تماس 02823361311 کد پستی 3413799438
آدرس دفترخانه قزوين خ تقاطع عدل و بلوار مدرس
نام و نام خانوادگی محمد هادي يزدي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 9
تلفن تماس 02822224737 کد پستی 3468935731
آدرس دفترخانه قزوين خ طالقاني نرسيده پل طالقاني
نام و نام خانوادگی محمد يوسف فلاح خشکچالي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 123
تلفن تماس 02822577717 کد پستی 3417648873
آدرس دفترخانه قزوين چهارراه منتظري جنب مسجدحضرت ابوالفضل
نام و نام خانوادگی مرتضي آموزگار    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 89
تلفن تماس 02823361331 کد پستی 3413817945
آدرس دفترخانه قزوين خ نبش خ عارف پ3 ميدان عارف

نام و نام خانوادگی مرتضي شهراسبي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 81
تلفن تماس 02823361801 کد پستی 3413815392
آدرس دفترخانه قزوين خ بلوارنبش ک شهامت
نام و نام خانوادگی مرتضي محبي شيخلوي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 76
تلفن تماس 02823683693 کد پستی 3414646488
آدرس دفترخانه قزوين خ دانشگاه روبروي اداره استاندارد
نام و نام خانوادگی مريم نوروزي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 120
تلفن تماس 02822242007 کد پستی 3419617944
آدرس دفترخانه قزوين خ سعدي بالاتر از بانک ملت ساختمان حافظ
نام و نام خانوادگی معصومه ذوالقدر    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 61
تلفن تماس 02823366211 کد پستی 3414857856
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان خ بنياد شهيد ضلع جنوب غربي
نام و نام خانوادگی مهدي عبدلي اجوربندي فرد    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / ضیا آبادقزوین   شماره دفترخانه 26
تلفن تماس 02825624204 کد پستی 3489168588
آدرس دفترخانه ضياآباد خ امام بالاتر از مسجد جامع
نام و نام خانوادگی مهدي فلاح    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 33
تلفن تماس 02823330545 کد پستی 3413865565
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان خيام شمالي بالاتر از کوچه اديب
نام و نام خانوادگی مهدي کريمي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 3
تلفن تماس 02822232706 کد پستی 3413683433
آدرس دفترخانه قزوين-خيابان پل طالقاني جنب سازمان انتقال خون
نام و نام خانوادگی مهرداد خضر حيدري    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 84
تلفن تماس 02823363040 کد پستی 3413989344
آدرس دفترخانه قزوين چهارراه پادگان ابتداي خيابان فلسطين
نام و نام خانوادگی نعنت اله عبدلي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 73
تلفن تماس 02823663352 کد پستی 3414766775
آدرس دفترخانه قزوين خ جانبازان بلوار56 متري آزادي
نام و نام خانوادگی نورالله قدیمی    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 125
تلفن تماس 2577243 کد پستی
آدرس دفترخانه قزوین خ اسد ابادی جنب یانک سپه
نام و نام خانوادگی نوراله قديمي    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 125
تلفن تماس 02822577243 کد پستی 3418916884
آدرس دفترخانه قزوين خيابان اسد آبادي جنب بانک سپه
نام و نام خانوادگی وحيده رحماني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 117
تلفن تماس 02823337848 کد پستی 3413873489
آدرس دفترخانه 4راه فلسطين نرسيده به خيام شمالي
نام و نام خانوادگی کورش رحماني    
استان/حوزه ثبتی قزوین  / قزوین   شماره دفترخانه 124
تلفن تماس 02822221326 کد پستی 3416615839
آدرس دفترخانه قزوين خ طالقاني نرسيده به وليعصرروبروي پمپ بنزين

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است